Patenty, ochrona projektów

Ochrona prawna projektu oraz pomysłu. Patenty, wzory użytkowe.


Oferujemy przygotowanie dokumentacji  oraz doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej. Projekty tworzymy przy współpracy z zespołem, w skład którego wchodzą: rzecznik patentowy, specjalista ds. patentów oraz menagera innowacyjności.


Badanie zdolności patentowej i stanu techniki

 

Badanie zdolności patentowej przeprowadza się w celu rozeznania czy rozwiązanie na tle światowej wiedzy ma szansę uzyskać patent lub prawo ochronne albo prawo z rejestracji. Badanie stanu techniki pokazuje najbliższe naszemu projektowi aktualne rozwiązania zgłaszane w Urzędach Patentowych.


Przygotowanie zgłoszenia patentowego

 

Zgłoszenie patentowe przygotowane jest w formie gotowej do wysłania. Wystarczy tylko podpisać i wysłać do Urzędu Patentowego.

Zgłoszenie patentowe chroni prawnie projekt już od czasu dotarcia dokumentacji do Urzędu Patentowego. Otrzymanie patentu oznacza otrzymanie monopolu na wyłączne, zarobkowe wykorzystywanie rozwiązania chronionego patentem maksymalnie do 20 lat.


Raport innowacyjności


Raport pokazujący innowacyjność projektu na tle znanych chronionych i niechronionych rozwiązań.


Strategia komercjalizacji projektu

 

Przedstawia najbardziej optymalne ścieżki rozwoju ochrony prawnej, wdrażania i komercjalizacji projektu wraz z rekomendacjami.

Przygotowanie zgłoszenia znaku towarowego 

Przygotowanie zgłoszenia znaku towarowego w celu prawnej ochrony charakterystycznej nazwy, słowa, loga, marki Państwa produktu/ projektu. 

Copyright © 2009 MGFprojekt Wykonanie: Bizzit