Obniżenie kosztów eksploatacji instacji pneumatycznej, audyt, wykrywanie nieszczelności
2010-01-27, dodano przez admin
Kategorie: [ Nowości - produkty ] [ Informacje techniczne ]

Sprężone powietrze jest jednym z najczęściej spotykanych mediów na obiektach przemysłowych. 

 Pneumatyka ma sporo zalet, wśród których należy wymienić: 

 • powietrze jest powszechnie dostępne
 • niezawodność i prostota- obecne podzespoły pneumatyczne mają coraz bardziej złożona budowę, jednak zasady działania urządzeń wykonawczych, tak jak prawa fizyki pozostają bez zmian. Dużym atutem podzespołów pneumatyki jest ich pewność działania, nawet przy powstaniu wycieków. W efekcie podstawowe założenie realizacji ruchu, może być realizowane bez przerw w produkcji.  
 • posiada dużą zdolność magazynowania energii dzięki czemu może być magazynowane
 • szeroki wachlarz realizowanych prędkości w maszynach oraz bezstopniowa regulacja położeń
 • szeroki zakres temperatury oraz warunków atmosferycznych w których mogą pracować urządzenia
 • czystość
 • bezpieczeństwo - nie występuje ryzyko porażanie prądem, bezpeiczeństwo przeciwwybuchowe
Niestety powyższe zalety niosą za sobą pewne koszty, których powinni być świadomi użytkownicy urządzeń i instalacji pneumatycznych.

Fakty dotyczące kosztów


 •  Efektywność wytwarzania sprężonego powietrza

 • Około 90% energii wytwarzanej przez sprężarki jest zamieniana w energię cieplną a zaledwie 10% w efektywny sposób przetwarzana jest w sprężone powietrze.
  Jako przykład można posłużyć się wiertarką pneumatyczną o mocy 1kW. Do jej zasilenia potrzebujemy sprężarki o mocy ok 10kW.
   

 • Koszt energii elektrycznej niezbędny do wyprodukowania 1m³.

  Przy założeniach, że koszt energii elektrycznej jest na poziomie: 0,4 zł kW/h a wytworzenie 1m³ sprężonego  powietrza wymaga ok 0,4 kWh (dla ciśnienia normalnego, są oczywiście sprężarki bardziej i mniej ekonomiczne jednak jest to bardzo rozległa kwestia związana z rodzajem sprężarki jak również sposobem jej sterowania), tzn. koszt produkcji wynosi 0,16 zł


 •   Należy zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że wynik 0,16 zł za 1m³ jest kosztem samej energii elektrycznej, a są przecież jeszcze koszty inwestycji, amortyzacji oraz utrzymania ruchu instalacji ciśnieniowej oraz elektrycznej. 

  średnica dane z katalogowe
  tłoka (mm) tłoczyska (mm) ciśnienie Zużycie powietrza przy wysuwie dm3/mm skoku Zużycie powietrza przy wsuwie dm3/mm skoku
  10 4 6 0,00054 0,00100
  12 6 6 0,00079 0,00144
  16 6 6 0,00141 0,00262
  20 8 6 0,00220 0,00405
  25 10 6 0,00344 0,00633
  32 12 6 0,00563 0,01047
  40 16 6 0,00880 0,01619
  50 20 6 0,01374 0,02529
  63 20 6 0,02182 0,04144
  80 25 6 0,03519 0,06694
  100 25 6 0,05498 0,10652
  125 32 6 0,08590 0,16617
  160 40 6 0,14074 0,27269
  200 40 6 0,21991 0,43103
  250 50 6 0,34361 0,67348


    Czyli napełnienie ciśnieniem 6 bar siłownika o średnicy tłoka wynoszącej 100mm, przy ruchu siłownika o 1000mm będzie nas kosztowało 5,489*0,16 zł  =  0,88 zł

    Przy ciśnieniu 10 bar, tan sam ruch będzie nas kosztował:  8,640*0,16 zł =1,38 zł

  Należy zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że rozpatrywaliśmy jedynie ruch w jedną stroną,  a większość wykorzystywanych w przemyśle siłowników jest dwustronnego działania. Dodatkowo są zasilane tym samym ciśnieniem więc w przybliżeniu koszt pełnego cyklu jest niemal dwukrotnie wyższy (przy ruchu powrotnym jest mniejsza pojemność komory siłownika nad tłokiem z uwagi na poruszające się tłoczysko) .

 •  Wycieki z instalacji, urządzeń, podzespołów pneumatycznych

  Pomimo ujętych wyżej kosztów najważniejszy aspekt  nie został jeszcze poruszony. Jest nim szczelność instalacji.
   
 • Wielkości przykładowego wycieku sprężonego powietrza w instalacjach pneumatycznych
  średnica otworu [mm] przez
  który następuje wyciek
  1 3 5 10
  strata powietrza przy 6 barach [l/s] 1 10 27 105
   
 Tak więc każdy wyciek generuje bardzo konkretne koszty, np. nieszczelność  o średnicy 3mm, pod ciśnieniem 6 bar, który trwa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku w roku generuje koszt 5 606 zł.

Są to obliczenia dla pojedynczego wycieku. W większości fabryk mamy obecnie do czynienia z wieloma niewielkimi wyciekami, które w skali roku generują koszty rzędu setek tysięcy złotych.

  Zdiagnozowanie i usunięcie powyższego wycieku jest niewielkim kosztem, który w większości przypadków zwraca się w okresie do 6 miesięcy.
 
 • Właściwy projekt

 • Poprawnie wykonany projekt instalacji lub maszyny jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na koszty eksploatacji instalacji sprężonego powietrza. Niestety nie zawsze zwracano uwagę na aspekty ekonomiczne takich systemów. Na stronę kosztową i  optymalizacji zaczęto zwracać szczególną uwagę w związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej oraz dbałości o środowisko naturalne.
   
 • Obecnie istnieją metody poprawiające efektywne wykorzystanie sprężonego powietrza poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych (np. multiplikatory), właściwe zarządzanie ciśnieniem w poszczególnych strefach i na poszczególnych maszynach, zastosowanie odpowiednio sterowanych zaworów odcinających.

 •  

Nasza oferta:

Oferujemy Państwu diagnostykę istniejących instalacji pneumatycznych pod kątem: 
 • -optymalizacji rozwiązań
 • -zdiagnozowania wycieków
Po przeprowadzeniu diagnostyki przedstawimy Państwu raport zawierający:
 1. 1. zdiagnozowane starty, wycieki
 2. 2. możliwości poprawienia zastanej sytuacji wraz z kosztorysem (eliminacja nieszczelności oraz optymalizacja istniejących rozwiązań)
 3. 3. analizę przedstawiającą prawdopodobne wyniki wdrożenia naszych zaleceń 
 4. 4. gwarantujemy Państwu zwrot nakładów (poprzez obniżenie kosztów) na zaproponowane przez nas usługi i wdrożenia w przeciągi 18 miesięcy.  Jeżeli podczas analizy uzyskamy okres zwrotu dłuższy niż 18 miesięcy, nie pobierzemy opłaty za wykonaną usługę.
 
 Znajdowanie miejsc i skali nieszczelności odbywa się przy pomocy stacji diagnostycznych, ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności oraz liczników elektrycznych. Najważniejszym narzędziem jest nasza wiedza,


Zachęcamy do kontaktu już dzisiaj. Każdy dzień zwłoki generuje koszty oraz wpływa na pogorszenie stanu instalacji oraz urządzeń.Teoretyczna siła wysuwu siłowników pneumatycznych - Starsze »
« Nowsze - Sieci przemysłowe w pneumatyce

Copyright © 2009 MGFprojekt Wykonanie: Bizzit