Teoretyczna siła wysuwu siłowników pneumatycznych
2010-01-26, dodano przez admin
Kategorie: [ Informacje techniczne ]

silowniki pneumatyczne wraz z zaworami STP

Teoretyczna siła wysuwu siłowników pneumatycznych


Teoretyczna siła wysuwu wyliczana jest wg wzoru:

F= π D² P / 40 

D- średnica tłoka siłownika w milimetrach
d-  średnica tłoczyska w milimetrach
P- ciśnienie w barach
F- teoretyczna siła
π- liczba Pi, stała matematyczna = 3,1416

Dla powrotów siłownika wzór wygląda nieco inaczej z uwagi na fakt, że efektywna powierzchnia na jaką działa ciśnienie jest pomniejszona o powierzchnię tłoka. W efekcie otrzymujemy:

F= π (D²-d²) P / 40 

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wyliczona siła jest jedynie teoretyczna. Zaleca się aby siła teoretyczna była powiększona o 25-50% w stosunku do faktycznej pracy jaką siłownik powinien wykonywać. Nieścisłość wyliczeń wynikają z niepowtarzalności siłowników (pomimo seryjnej produkcji), oraz ich wewnętrznych oporów.

Ponad to zaleca się zwiększenie siły w przypadku gdy ruch siłownika jest powolny, nawet do 100% w przypadku siłowników pozycjonujących.

Kolejną sprawą jest mechaniczna wytrzymałość siłowników, np. na wyboczenia. W/w wytrzymałość zależy od rodzaju siłownika, jego wielkości (Ø tłoka i tłoczyska), oraz długości ruchu jaki realizować.

Właściwy wybór siłownika to również wybór odpowiedniego ciśnienia dla pracy siłownika. Niższe ciśnienie oraz zwiększenie przekroju tłoka może pozytywnie wpłynąć na koszty eksploatacji urządzenia (zarówno energii, jak i serwisu instalacji oraz uszczelnień podzespołów).

Wszystkie powyższe argumenty należy odpowiednio wyważyć. Podczas tego procesu przydatne mogą być informację dotyczące max. ciśnienia w instalacji, czasu pracy oraz warunków codziennej eksploatacji.

Tabela teoretycznej siły wysuwu i powrotu dla siłowników dwustronnego działania


Średnica tłoka mm (cale) Średnica tłoczyska mm (cale) Siła wysuwu dla 6 bar N Siła powrotu dla 6 bar (N)
8 3 30 25
10 4 47 39
12 6 67 50
16 6 120 103
20 8 188 158
25 10 294 246
32 12 482 414
40 16 753 633
44,45 (1,75) 16 931 810
50 20 1178 989
63 20 1870 1681
76,2 (3) 25 2736 2441
80 25 3015 2721
100 25 4712 4418
125 32 7363 6881
152,4 (6) ( 1 ½) 10944 10260
160 40 12063 11309
200 40 18849 18095
250 50 29452 28274
304,8 (12) (2 ¼) 43779 42240
320 63 48254 46384
355,6 (14) (2 ¼) 59588 58049
Jakość sprężnego powietrza wg ISO 8573-1 - Starsze »
« Nowsze - Obniżenie kosztów eksploatacji instacji pneumatycznej, audyt, wykrywanie nieszczelności

Copyright © 2009 MGFprojekt Wykonanie: Bizzit